Winnie

Benötigen Sie Tierarztratschläge?

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns
Home>Beratung & Infos>Alles, Honden, Katten> Ziek door reguliere diergeneeskunde?

Ziek door reguliere diergeneeskunde?


We zijn ons steeds meer bewust van de bijwerkingen die sommige medicijnen kunnen hebben en staan hier als mens en consument steeds kritischer in. Hoe kan het eigenlijk dat we zo weinig lijken te weten over de werking en het effect van reguliere geneesmiddelen op onze geliefde huisdieren? Kiezen we wellicht te snel voor reguliere medicijnen? Zo ja, wat zijn dan goede alternatieven?

Nadelen van reguliere geneeskunde bij huisdieren

Vrij regelmatig is reguliere geneeskunde bij huisdieren -net als bij mensen- onontkoombaar. Denk bijvoorbeeld aan acute situaties. In sommige gevallen kan de reguliere geneeskunde worden ondersteund, en de genezing worden versneld door het dieet van het huisdier aan te vullen met plantaardige middelen. In vele andere gevallen is reguliere geneeskunde ofwel allopathie niet direct nodig en kun je je afvragen of het wellicht te makkelijk wordt ingezet.

Een groot nadeel van de reguliere medicijnen is dat te vaak alleen de verschijnselen worden aangepakt en niet de onderliggende oorzaken worden behandeld. Er wordt in de reguliere geneeskunde veelal naar de aandoening van het dier gekeken en niet naar de oorzaak. Bovendien is een nadeel van allopathische geneesmiddelen dat sommige ervan ernstige bijwerkingen hebben. Niet alleen voor je huisdier maar ook voor mens en milieu.

Alternatieve geneeswijzen voor huisdieren

Alternatieve geneeswijzen zoals fytotherapie en homeopathie helpen niet alleen mensen maar kunnen ook bij dieren uitstekende resultaten geven. Al sinds mensenheugenis worden planten en delen van planten, zoals wortels, knoppen en stengels ingezet vanwege hun medicinale werking. Dieren in vrijheid maken van nature gebruik van de geneeskracht van kruiden, bijvoorbeeld om braken op te wekken of ontstekingen te remmen.

Helaas is in onze moderne tijd de kruidenleer steeds meer in de vergetelheid geraakt. Gelukkig is er vanuit bewuste consumenten en baasjes tegenwoordig steeds vaker vraag naar fytotherapie en homeopathie. Plantaardige geneesmiddelen bij huisdieren en veedieren hebben in de loop der jaren hun positieve effect veelvuldig bewezen. Er zijn in de kruidengeneeskunde voor dieren middelen die een complex van klachten kunnen genezen, waardoor het dier zich uiteindelijk veel beter voelt en de werkelijke oorzaak van de klacht ook wordt aangepakt.

Chronische klachten

Veel chronische klachten bij dieren kunnen op basis van plantaardige middelen worden verholpen. Klachten waarbij fytotherapie vaak erg goede resultaten laat zien, zijn onder andere: Huid en vachtproblemen, blaas en nierproblemen, luchtwegaandoeningen, maag-darmproblemen, problemen van het bewegingsapparaat, gebitsproblemen en nog veel meer.

De reden dat er zoveel problemen kunnen worden aangepakt via kruidensupplementen is dat de problematiek vanuit de oorzaak wordt aangepakt. Op het moment dat het lichaam vanuit de basis niet goed functioneert kunnen er zich talloze verschillende en uitlopen klachten voordoen. Eén specifieke lichamelijke onbalans kan leiden tot meerdere klachten. Dit maakt dat het veel beter is om de onbalans zelf aan te pakken dan één van de specifieke klachten te isoleren en enkel daar op te richen.
Ook correcties in gedragsafwijkingen laten zich (in combinatie met gedragstherapie) vaak uitstekend ondersteunen plantaardige middelen.
Steeds meer behandelende dierenartsen drukken ons op het hart, dat het heel goed mogelijk is om dieren met complementaire geneeswijzen te behandelen. Vooral bij chronische klachten kan aanvulling door een andere manier van werken verlichting en genezing van klachten geven.

Acute klachten

Vooral bij acute klachten willen mensen snel resultaat zien er wordt er vaak voor reguliere medicijnen gekozen. Niet gek, bij acute en ernstige diarree, om maar eens een voorbeeld te noemen, wil je het probleem natuurlijk direct opgelost hebben. Pas als de diarree vervolgens echter blijft terugkomen, wordt er naar een onderliggend probleem gezocht. Eigenlijk zonde. Veel acute patiënten worden altijd meteen regulier behandeld, terwijl ook acute klachten heel goed behandeld kunnen worden door middel van kruidengeneeskunde. Toch is het zo dat in bepaalde gevallen de reguliere behandeling wel sneller resultaten toont. Of het eindresultaat beter is blijft echter wel de vraag.

Werkzame stoffen onder de loep

Bij reguliere geneeskunde voor zowel mens als dier, rijst steeds vaker de vraag: nemen we niet te snel ‚even een pilletje‘? En vooral, wat weten we nou eigenlijk over wat er precies in zit? Wij nemen een aantal veelvoorkomende middelen onder de loep.
Veel reguliere middelen tegen parasieten bevatten zenuwgiffen. De zenuwgiffen verlammen en doden de parasiet. Deze stoffen kunnen in zeldzame gevallen ook zenuwverschijnselen bij andere dieren veroorzaken. Sommige stoffen kunnen irritatie of overgevoeligheidsreacties veroorzaken, andere kunnen effect hebben op de voortplanting, de ongeboren vrucht of zelfs kanker veroorzaken. Bovendien laat de kwaliteit van de informatie op bijsluiters en etiketten te wensen over, zeker wat betreft de risico’s voor gevoelige groepen, zoals zwangere vrouwen en kinderen. Zo bevestigt ook de Rijksuniversiteit in Groningen in een van haar onderzoeken.
Uit hetzelfde academische onderzoek bleek bovendien:

  • Dat vele middelen (waaronder Petstar, Vox spoelworm, Vox totaal en Best for your friend wormtabletten) de stof piperazine bevatten. Een stof waaruit in de maag kankerverwekkende verbindingen ontstaan.
  • Dat middelen met nitroscanaat erin, beslist niet toegepast mogen worden bij katten, aangezien katten erg gevoelig zijn voor nitroscanaat.
  • Dat het gebruik van halsbanden, poeders en sprays wordt afgeraden en vermeden dient te worden.

Fipronil schandaal versus vlooienband

Het is niet eens zo heel lang geleden dat heel Nederland in rep en roer was inzake de gevonden fipronil in onze eieren. Niet verwonderlijk want dit waarschijnlijk kankerverwekkende en chemische zenuwgif hoort niet in ons eten thuis. Dat het massaal – en in een vele malen hogere dosis – wordt ingezet bij de vlooienband, lijkt niemand vreemd te vinden. Dat geeft te denken. Zeker omdat bijsluiters vaak niet goed worden gelezen, dieren toch worden geaaid en geknuffeld en handen daarna niet goed worden gewassen.
We willen hier zeker niet het fipronil schandaal nieuw leven inblazen. De vraag is enkel; hoe bewust gaan we -als doorgaans zo kritische consument- met reguliere diergeneeskunde om?

Lees dit artikel van het NRC maar eens. Zie hoe de feiten inderdaad schetsen dat er bij een gemiddelde hond 5000 keer meer hoeveelheid fipronil wordt gebruikt dan dat er in een ei zit. Lees ook hoe fipronil zich verspreidt door het huis en lees over de acute ziekte en sterfgevallen. En lees dan vervolgens hoe het dan geinterpreteerd (lees: gebagatelliseerd) wordt door de betreffende specialist. P.s. voor wie het nog niet duidelijk was: De huid absorbeert! Ook die van jouw huisdier. Hoe anders kunnen druppels die lokaal geplaatst worden effect over het hele lichaam hebben? Commerciële belangen in gezondheid zijn vaak enorm groot. In ieder geval willen we graag wijzen op wat er speelt. De conclusie is natuurlijk onderhevig aan jouw interpretatie van diezelfde feiten.

Toezicht op voedselproducerende dieren

Voor diergeneesmiddelen die worden toegepast bij voedselprocuderende dieren lijken over het algemeen strengere regels te gelden.
Voor deze geneesmiddelen geldt dat de werkzame stoffen opgenomen moeten zijn in de bijlage van Verordening 37/2010/EG. Er wordt een maximale residu limiet (MRL) vastgesteld voor de bepaalde stof, of besloten dat er geen MRL nodig is.

De residuen (hier: restproduct van medicatie) die tijdens controles gevonden worden in dierlijke producten worden verzameld in Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP). Deze database is niet vrij toegankelijk.

Goed dat er veel toezicht is en dat we streng zijn, want dat is beter voor ons voedsel en voor ons welzijn.
Alleen rijst hier wel de vraag, als we de reststoffen van medicijnen niet in ons voedsel willen, waarom dan wel via de reguliere medicatie aan onze huisdieren toedienen?

Adviezen bij gebruik van reguliere medicijnen

Soms is het toedienen van reguliere medicijnen onvermijdelijk, al geven we hier wel het advies om gezond kritisch te blijven. Ook geven we je een aantal tips mee, om bij het gebruik van reguliere medicijnen op te letten:

  • Lees altijd de bijsluiter en wijk hier niet vanaf. Gebruik nooit middelen voor honden bij katten en andersom. Gebruik ook geen middelen die over datum zijn.
  • Gebruik tijdens het aanbrengen van middelen altijd handschoenen en was na gebruik altijd grondig je handen. Tijdens het aanbrengen van de middelen niet eten of drinken.
  • Huishoudens met kinderen en zwangere vrouwen doen er beter aan geen uitwendige middelen te gebruiken. Berg de middelen altijd goed op, onbereikbaar voor kinderen, niet bij etenswaren en in de officiële verpakking.

Wanneer je bijwerkingen constateert, geef deze door aan het Bureau Bijwerkingen Diergeneesmiddelen (telefoonnummer: 0317-475487). Meld ze ook bij je dierenarts. Doe alle resten poeders, sprays, shampoos en applicatievloeistoffen, resten vlooienbanden en uitgewerkte vlooienbanden e.d. bij het klein chemisch afval. Lever resten van inwendige middelen in bij de dierenarts.

Chemisch afval als medicijn?

Reguliere medicijnen voor dieren horen bij het klein chemisch afval. Dat zet te denken nietwaar? We raden het gebruik van reguliere medicijnen niet perse af. Er zijn zeker situaties waarin het gewoon nodig is. Toch biedt Organimal graag een gezond alternatief. Onze supplementen zijn natuurlijk en absoluut vrij van chemicaliën. Bovendien richten wij ons op de oorzaak van de onbalans en niet enkel het symptoom. Houd je wel altijd aan het gebruiksadvies. Als je kruidenpreparaten met reguliere medicijnen wilt combineren, raadpleeg dan van te voren even onze klantenservice voor deskundig advies en om ongewenste interacties te voorkomen.

Optimale gezondheid dankzij kruiden

Dieren reageren meestal heel goed op het gebruik van kruiden. Bij Organimal zijn we ervan overtuigd dat ieder dier baat kan hebben bij fytotherapie. Onze supplementen worden vervaardigd op basis van geconcentreerde en effectieve formules, gebaseerd op de eeuwenoude, traditionele kruidengeneeskunde. Waar homeopathische middelen vaak bestaan uit zeer verdunde substanties wordt bij de traditionele kruidengeneeskunde ofwel fytotherapie gebruik gemaakt van de gehele plant of een direct aftreksel daarvan. Zo blijft de kracht van de plant optimaal bewaard.