Winnie

Benötigen Sie Tierarztratschläge?

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns

Datum van inwerkingtreding van Privacy Policy : 02/04/2019
Versie: 1.0

Contact Informatie

Organimal BV
Byte 1D
7741MK Coevorden
Nederland

Tel: 050-211-5454 (ma-vr 08:30-17:00)
Email: info@organimal.nl

Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 75180189
BTW-nummer: NL8601.72.430.B01

Dit document regelt het privacy beleid van onze website Organimal.nl. Organimal.nl maakt onderdeel uit van Organimal BV

Data Bescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet wettelijk verplicht, noch contractueel vereist, noch vereist om een contract te sluiten. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken en het niet verstrekken van persoonlijke gegevens heeft geen verdere gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

"Persoonlijke informatie" betekent alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of gevoelige persoonlijke informatie (GPI).

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je e-mailadres als je dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Daarnaast slaan wij je persoonsgegevens op voor de correcte afhandeling van je bestelling. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte pagina's en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Uw rechten

Wanneer u onze website gebruikt en persoonlijke informatie aan ons verstrekt, kunt u bepaalde rechten hebben op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere wetten. Afhankelijk van de wettelijke basis voor de verwerking van uw bestelling, kunt u sommige of enkele van de volgende rechten hebben:

Het recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en over de wijze waarop wij deze verwerken.

Het recht op toegang

U heeft het recht om bevestiging te krijgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en u heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens door het invullen van het formulier voor toegang tot uw persoonlijke gegevens: Persoonlijke Data Toegang

Het recht om te corrigeren

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw persoonlijke gegevens laten corrigeren door het invullen van het formulier voor gegevenscorrectie: Data Rectificatie

Het recht om te verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven verwerken. U kunt uw persoonlijke gegevens laten verwijderen door het formulier in te vullen: Vergeet Mij

Het recht om verwerking tegen te gaan

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te beperken. Wanneer uw persoonlijke informatie beperkt is, mogen wij uw gegevens opslaan, maar niet verder verwerken.

Het recht om data bij te houden

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt op te vragen en op te vragen en voor uw eigen doeleinden te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek aan u verstrekken. Om uw persoonlijke informatie op te vragen, kunt u contact met ons opnemen via het Data Toegang Formulier: Persoonlijke Data Toegang

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

 • verwerking was gebaseerd op legitieme belangen of de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van een taak van openbaar gezag (met inbegrip van het opstellen van profielen)
 • Direct marketing (inclusief profilering)
 • Verwerking voor wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistische doeleinden
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die ook voor u belangrijke gevolgen heeft.

Een klacht indienen bij de autoriteiten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten als uw informatie niet is verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Als de toezichthoudende autoriteiten uw klacht niet naar behoren behandelen, heeft u mogelijk recht op een rechtsmiddel.

Voor meer informatie over uw rechten op grond van de wet, bezoek de Gids bij de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Informatie die we verzamelen

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op toestemming.

Persoonsgegevens

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Organimal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Organimal BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel Organimal.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht het contract gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden om u nieuwsbrieven toe te sturen, indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) van het GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, tot uw herroeping. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglist verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de verwerking van uw bestelling. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van betaalmogelijkheden

Op alle PayPal transacties is de PayPal Privacy Policy van toepassimg.

Op alle Giropay transacties is de Giropay Privacy Policy van toepassing.

Op alle Klarna transacties is de Klarna Privacy Policy van toepassing.

Cookie Beleid

Hoe gebruiken we cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje gegevens of een tekstbestand dat wordt gedownload naar uw computer of mobiele apparaat wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies kunnen tekst bevatten die kan worden gelezen door de webserver die de cookie aan u heeft geleverd. De tekst in de cookie bestaat over het algemeen uit een opeenvolging van letters en cijfers die uw computer of mobiele apparaat uniek identificeert; het kan ook andere informatie bevatten.

Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies, geeft u ons en derden waarmee wij samenwerken toestemming om sommige of alle hieronder beschreven cookies op uw computer te plaatsen, op te slaan en te openen.

Strikt noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, zoals het weergeven van de inhoud, het inloggen, het valideren van uw sessie, het reageren op uw verzoek om diensten en andere functies. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u deze cookies echter uitschakelt, kunt u mogelijk niet of niet correct toegang krijgen tot de functies van onze website.

Performance Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals bezochte pagina's, verkeersbronnen, interesses van gebruikers, content management en andere statistieken op de website.

Functionele Cookies

Deze cookies stellen de website in staat om de keuzes van een gebruiker - zoals zijn taal, gebruikersnaam en andere persoonlijke keuzes - te onthouden tijdens het gebruik van de website. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren, zoals een gebruiker een blogbericht laten maken, naar audio laten luisteren of video's bekijken op de website.

Media Cookies

Deze cookies kunnen worden gebruikt om de prestaties van een website te verbeteren en bieden speciale functies en inhoud. Ze kunnen worden geplaatst door derden die diensten aan ons of door ons bedrijf leveren.

Reclame of Targeting Cookies

Deze cookies worden meestal geplaatst en gebruikt door reclamebedrijven om een profiel te ontwikkelen van uw zoek interesses en advertenties op andere websites die gerelateerd zijn aan uw interesses te dienen. U zult minder reclame zien als u deze cookies uitschakelt.

Sessie Cookies

Deze cookies stellen websites in staat om de acties van een gebruiker tijdens een browsersessie te linken. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het onthouden van wat een gebruiker in zijn winkelwagentje heeft gestopt terwijl hij een website bezoekt. Sessiecookies zorgen er ook voor dat gebruikers worden herkend wanneer ze door een website navigeren, zodat alle wijzigingen die ze aanbrengen van pagina tot pagina worden onthouden. Sessiecookies verlopen na een browsersessie; ze worden dus niet langdurig opgeslagen.

Permanente Cookies

Deze cookies worden opgeslagen op het apparaat van een gebruiker tussen browsersessies door, zodat de voorkeuren of acties van de gebruiker op een site (of, in sommige gevallen, op verschillende sites) kunnen worden onthouden. Permanente cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het onthouden van de keuzes en voorkeuren van gebruikers bij het gebruik van een website of om advertenties op hen te richten.

We kunnen ook cookies gebruiken voor:

 • Het identificeren van de delen van onze website die u heeft bezocht
 • Personaliseren van de inhoud die u op onze website ziet
 • Onze website analyses
 • Onze producten of diensten aan u opnieuw op de markt brengen
 • Het onthouden van uw voorkeuren, instellingen en inloggegevens
 • Om u de mogelijkheid te bieden opmerkingen te plaatsen
 • U in staat stellen om inhoud te delen met sociale netwerken

De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, hebt u mogelijk echter geen of geen goede toegang tot de functies van onze website.

Web Beacons

We kunnen ook gebruik maken van een technologie genaamd web beacons om algemene informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website en uw gebruik van speciale promoties of nieuwsbrieven. De informatie die we verzamelen via web beacons stelt ons in staat om het aantal mensen dat onze e-mails opent statistisch te volgen. Web beacons helpen ons ook om het gedrag van onze klanten, leden en bezoekers te begrijpen.
Lees meer over cookies en hoe u ze uit uw browser kunt verwijderen.

Gebruik van Google Analytics

a) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen (zie § 5 Verwerking van bestelgegevens).

b) Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het door Google Analytics in het kader van Google Analytics verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware blokkeren; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

c) U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van deze browserplugin ook blokkeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

d) Om te voorkomen dat Google Analytics-tracking tussen apparaten wordt uitgevoerd, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die worden gebruikt om het te laten werken.

Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen

e) Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy, ga naar: https://www.google.com/intl/en/policies/.

Gebruik van Google Adwords

a) Onze website kan gebruik maken van Google Adwords, een online advertentieprogramma van Google, waarin we gebruik maken van zogenaamde conversie tracking door een tracking pixel. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer of apparaat geplaatst. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor conversietracking.

b) Deze cookie voor conversietracking verliest zijn geldigheid na 30 dagen, bevat geen persoonlijke gegevens en wordt daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De verzamelde gegevens kunnen echter wel aan uw account worden gekoppeld als u bent aangemeld bij uw Google-account. Deze gegevens worden dan als persoonlijke informatie behandeld.

c) U kunt het opslaan van cookies blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u interessante advertenties op Google en interessante Google-advertenties op het web (binnen het Google Display Network) in uw browser uitschakelen door naar http://www.google.com/settings/ads te gaan en de "Uit"-knop te activeren.

d) Voor meer informatie over uw voorkeuren en privacy op Google kunt u terecht op https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Gebruik van de Remarketing of "Like Audiences" functie van Google

a) We kunnen gebruik maken van de remarketing of "Like Audiences" functie van Google op de website, die ons in staat stelt om ons te richten op adverteerders op de website door gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te tonen wanneer andere websites zich op het Google Display Network bevinden. Om de analyse van het gebruik van de website, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, uit te voeren, gebruikt Google cookies door het opslaan van een klein bestand met een opeenvolging van nummers in de browsers van de bezoekers van de website. Wij slaan uw persoonlijke informatie over de bezoekers van de website niet op, maar de verzamelde gegevens kunnen wel aan uw account worden gekoppeld wanneer u zich aanmeldt bij uw door Google behandelde persoonlijke informatie.

b) Als u een andere website op het Google Display Network hieronder bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de plug-in te downloaden en te installeren die daar beschikbaar is: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van derden uitschakelen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar vermelde opt-out-informatie te implementeren.

c) Voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google kunt u terecht op: http://www.google.com/privacy/ads/.

Toestemming voor de conversiemeting met de trackingpixels van Facebook

a) Met uw toestemming, die u hebt gegeven door het accepteren van cookies, stellen wij op onze website de "visitor action pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") en de Adwords Tracking Pixel van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

b) Om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze naar de website van de provider zijn omgeleid door op een Facebook- of Google-advertentie te klikken. Deze methode wordt gebruikt om de effectiviteit van de advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan helpen om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

c) De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus wij zijn niet op de hoogte van de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, volgens de richtlijn voor het gebruik van de gegevens van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn filialen in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer of apparaat. De gegevens die via Google worden verzameld wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account en de informatie die wij van partners over u ontvangen, kunnen worden gekoppeld aan uw account.

d) Toestemming voor het gebruik van de volgpixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, moet u uw voogd om toestemming vragen.

Voorkomen van het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door de Facebook Pixel voorkomen door op de volgende link te klikken.

Er wordt een opt-out cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Pixel van Facebook uitschakelen

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de sectie Ad Settings op het scherm https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet ingelogd zijn op Facebook.

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
- per e-mail
- via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Openbaarmaking van persoonsgegevens met het oog op de verwerking van bestellingen

a) De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden, voor zover nodig, in het kader van de overeenkomst doorgegeven. Wij geven uw gegevens in het kader van de verwerking van de betalingen aan de in opdracht van de kredietinstelling en uw adres aan het bedrijf dat met de levering is belast, door.

b) Als u via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal betaalt, geven wij uw betalingsgegevens door aan Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). PayPal behoudt zich het recht voor om de betalingsmethoden credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal de uitvoering van een kredietcontrole uit te voeren. Het resultaat van de kredietcontrole op de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover in de resultaten van de credit rating scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat onder andere adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, onder andere bij de gebruikte kredietreferentiebureaus, verwijzen wij u naar het privacy beleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Bescherming van minderjarigen

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij geen persoonlijke gegevens van kinderen en adolescenten opvragen, verzamelen of doorgeven aan derden. Personen onder de 18 jaar mogen ons geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Organimal BV
Byte 1D
7741MK Coevorden
Nederland

Klik hier om de Privacy Policy in het Engels te lezen.